ШАГ літній табір

Дачненський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дачненської сільської ради

 

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування)

                                                                        Порядок подання та розгляду заяв

про випадки булінгу ( цькуванню)

в Дачненській загальноосвітній школі № 1  І-ІІІ ступенів

 

  1. Заяву про випадки булінгу  у закладі освіти має право подати будь-який учасник освітнього процесу.
  2. Заява подається керівнику закладу  відповідно до Закону України « Про звернення громадян».
  3. Здобувач освіти, який став свідком булінгу у школі , зобовꞌязаний повідомити про це вчителя, вихователя, психолога або безпосередньо керівника закладу освіти.
  4. Педагог або інший працівник закладу освіти , який став свідком булінгу  або отримав повідомлення про факт булінгу  від здобувача освіти , який був свідком або учасником булінгу  , зобовꞌязаний повідомити керівника закладу освіти  про цей факт.
  5. Керівник закладу освіти має розглянути звернення.
  6. Комісія з розгляду справ булінгу , створена  на початку навчального року , розглядає обставини булінгу.
  7. Якщо випадок цькування  був єдино разовим , питання з налагодження мікроклімату  в дитячому середовищі  та розвꞌязання конфлікту  вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу.
  8. Якщо комісія визнала , що це був булінг , а не одноразовий конфлікт , то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені  підрозділи органів  Національної поліції України та Службу у справах дітей.
  9. Здобувач освіти може звернутися на гарячу лінію ГО «ЛаСтрада- Україна» з протидії насильству в сімꞌї або із захисту прав дітей; до соціальної служби  з питань сімꞌї, дітей та молоді; Національної поліції України; Центру надання безоплатної правової допомоги. Після отримання звернення здобувача освіти відповідна особа  або орган інформує керівника закладу  освіти у письмовій формі про випадок булінгу.
  10.  Керівник закладу освіти має розглянути таке звернення та зꞌясувати всі обставини булінгу.

 

 

 

 

Зразок заяви

                                Директору Дачненської ЗОШ № 1 І-ІІІст.

                                                                                Грабовенко О.В.

                                                                                ____________________________________

                                                                                ( прізвище, імꞌя та по батькові заявника)

____________________________________

________________________________________________________                ( адреса фактичного місця проживання  заявника)

Контактний телефон __________________

Адреса електронної поштової скриньки

____________________________________

ЗАЯВА

Доводжу до Вашого відома, що ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( опис ситуації та конкретних фактів)

Прошу терміново провести розслідування ситуації , що склалася.

 

_____________________                                                                       ________________________

            ( дата)                                                                                                                                         (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерстваосвіти і науки України
28 грудня 2019 року N 1646

 

Зареєстровано
в МіністерствіюстиціїУкраїни
03 лютого 2020 р. за N 111/34394

ПОРЯДОК
реагування на випадки булінгу (цькування)

 

1. Цей Порядок визначає механізм реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти всіх типів і форм власності, крім тих, які забезпечують здобуття освіти дорослих, у тому числі післядипломної освіти.

2. Терміни, використані у цьому Порядку, вживаютьсяу таких значеннях:

кривдник (булер) - учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня  чи неповнолітня особа, яка вчиняє булінг (цькування) щодо іншого учасника освітнього процесу;

потерпілий (жертва булінгу) - учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня чи неповнолітня особа, щодо якої було вчинено булінг (цькування);

спостерігачі - свідки та (або) безпосередні очевидці випадку булінгу (цькування);

сторонибулінгу (цькування) - безпосередні учасники випадку: кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності).

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про освіту""Про соціальніпослуги""Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю""Про забезпеченнярівних прав та можливостейжінок і чоловіків""Про засади запобігання та протидіїдискримінації в Україні".

3. Проявами, які можуть бути підставами для підозри в наявності випадку булінгу (цькування) учасника освітнього процесу в закладіосвіти, є:

- замкнутість, тривожність, страх або, навпаки, демонстрація повної відсутності страху, ризикована, зухвала поведінка;

- неврівноважена поведінка;

- агресивність, напади люті, схильність до руйнації, нищення, насильства;

- різка зміна звичної для дитини поведінки;

- уповільне немислення, зниже наздатність до навчання;

- відлюдкуватість, уникнення спілкування;

- ізоляція, виключення з групи, небажання інших учасників освітнього процесу спілкуватися;

- занижена самооцінка, наявність почуття провини;

- поява швидкої втомлюваності, зниженої спроможності до концентрації уваги;

- демонстрація страху перед появою інших учасників освітнього процесу;

- схильність до пропуску навчальних занять;

- відмова відвідувати заклад освіти з посиланням на поганесамопочуття;

- депресивні стани;

- аутоагресія (самоушкодження);

- суїцидальні прояви;

- явні фізичні ушкодження та (або) ознаки поганого самопочуття (нудота, головнийбіль, кволістьтощо);

- намагання приховати травми та обставини їх отримання;

- скарги дитини на біль та (або) погане самопочуття; пошкодження чи зникнення особистих речей; вимагання особистих речей, їжі, грошей; жести, висловлювання, прізвиська, жарти, погрози, поширення чуток сексуального (інтимного) характеру або інших відомостей, які особа бажаєзберегти в таємниці;

- наявність фото-, відео- та аудіо матеріалів фізичних або психологічних знущань, сексуального (інтимного) змісту;

- наявні пошкодження або зникнення майна та (або) особистих речей.

4. До булінгу (цькування) в закладах освіти належать випадки, які відбуваються безпосередньо в приміщенні закладу освіти та на прилеглих територіях (включно з навчальними приміщеннями, приміщеннями для занять спортом, проведення заходів, коридорами, роздягальнями, вбиральнями, душовими кімнатами, їдальнею тощо) та (або) за межами закладу освіти під час заходів, передбачених освітньою програмою, планом роботи закладу освіти, та інших освітніх заходів, що організовуються за згодою керівника закладу освіти, в тому числі дорогою до (із) закладу освіти.

Ознаками булінгу (цькування) є систематичне вчинення учасниками освітнього процесу діянь стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, в тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, а саме:

умисне позбавлення їжі, одягу, коштів, документів, іншого майна або можливості користуватися ними, перешкоджання в отриманні освітніх послуг, примушування до праці та інші правопорушення економічного характеру;

словесні образи, погрози, утому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, іншідіяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи;

будь-яка форма небажаної вербальної, невербальної чи фізичної поведінки сексуального характеру, зокрема принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська, образи, жарти, погрози, поширення образливих чуток;

будь-яка форма небажаної фізичної поведінки, зокрема ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, завдання ударів;

інші правопорушення насильницького характеру.

5. Суб'єктами реагування у разі настання випадку булінгу (цькування) в закладах освіти (далі - суб'єкти реагування) є:

служба освітнього омбудсмена;

служби у справах дітей;

центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

органи місцевого самоврядування;

керівники та інші працівники закладів освіти;

засновник (засновники) закладів освіти або уповноважений ним (ними) орган;

територіальні органи (підрозділи) Національної поліції України.

Суб'єкти реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти діють в межах повноважень, передбачених законодавством та цим Порядком.

6. Суб'єкти реагування здійснюють заходи, спрямовані на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти згідно з Планом заходів, спрямованих на запобігання та протидіюбулінгу (цькуванню) в закладах освіти, затвердженим центральним органом виконавчоївлади у сфері освіти і науки.

7. Педагогічні (науково-педагогічні) та інші працівники закладу освіти у разі, якщо вони виявляють булінг (цькування), зобов'язані:

вжити невідкладних заходів для припинення небезпечного впливу;

за потреби надати домедичну допомогу та викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;

звернутись (за потреби) до територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України;

повідомити керівника закладу освіти та принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).