ШАГ літній табір

Дачненський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дачненської сільської ради

 

Правила поведінки здобувачів освіти

  1. Учні мають право:

- на  вибір  форми  навчання,  факультативів,  спецкурсів,  позашкільних  та

 позакласних  занять;

 - на  користування навчально – виробничою,  науковою,  матеріально –

 технічною , культурно – спортивною , корекційно – відновлювальною  та

 лікувально –  оздоровчою  базою  навчального  закладу  ;

 - на  доступ  до  інформації  з  усіх  галузей  знань ;

 - брати  участь  у  різних  видах   науково – практичної  діяльності,  

  конференціях ,  олімпіадах , виставках , конкурсах  тощо  ;

- брати  участь  у  роботі  органів  громадського  самоврядування  навчального

  закладу  ;

- брати  участь  в  обговоренні  і  вносити  власні  пропозиції  щодо  організації

  навчально – виховного  процесу, дозвілля  учнів;

- брати  участь  у  добровільних  самодіяльних  об’єднаннях,  творчих  студіях, 

  клубах,  гуртках,  групах  за  інтересами  тощо;

- на  захист  від  будь  -  яких  форм  експлуатації,  психічного  і  фізичного

  насилля,  що  порушують права  або  принижують  їх  честь,  гідність;

- на  безпечні  і  нешкідливі  умови  навчання,  виховання  та  праці  ;

 

  1. Учні зобов’язані:

- оволодівати  знаннями,  вміннями,  практичними  навичкам,  підвищувати

  загальнокультурний  рівень;

- дотримуватися  вимог  Статуту ,  правил  внутрішнього  розпорядку;

- бережливо  ставитись  до  шкільного,  громадського  і  особистого  майна;

- дотримуватися  законодавства, моральних, етичних  норм;

- брати  посильну  участь  у  різних  видах  трудової  діяльності,  що  не

  заборонені  чинним  законодавством;

- дотримуватись  правил  особистої  гігієни  ;

- не палити  в приміщенні та на території  школи.

- відвідувати заняття в шкільній формі.