ШАГ літній табір

Дачненський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дачненської сільської ради

 

Освітня програма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ДАЧНЕНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №1 І-ІІІ СТУПЕНІВ БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

на 2019/2020 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

                                                                                                         СХВАЛЕНО

                                                                                                На засіданні педагогічної

                                                                                                ради школи

                                                                                                протокол № 8 від 21.06.2019 р.

                                                                                                Голова педагогічної ради школи

                                                                                                _____________ О.В.Грабовенко

                                                                                                                           

 

І.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ НА 2019/2020 н.р.

Тип закладу -         Дачненська загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів

                               Біляївського району Одеської області

Орієнтовна кількість класів – 21

І-IV – 8 класів

V-IX – 10 класів

X-XI – 3 класи

Орієнтовна кількість учнів - 570

Статутом закладу визначено українську мову навчання.

Робочий навчальний план розроблений на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, чинних Державних стандартів початкової, базової та повної загальної освіти, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр.

 

Робочий навчальний план на 2019/2020 навчальний рік складено:

- для 1-2-х класів – за Навчальним планом  для початкової школи з українською мовою навчання (за програмою Шияна Р.Б.), затвердженим наказом МОН України №268 від 21.03.2018 року.

- для 3-4 класів – за  Навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання, затвердженим наказом МОН  України від 20.04.2018 року № 407 (таблиця 1)

- для 5-9-х класів – за  Навчальним планом  закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою, затвердженим наказом МОН України від 20.04.2018 року № 405  (таблиця 10).

- для 10 – 11 -х класів – за Навчальним планом для 10-11-х класів закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 20.04.2018 року № 408 (таблиця 2).

 

 

 

 

 

Державний компонент забезпечує соціально необхідний для кожного школяра обсяг знань на рівні державних стандартів і складений за освітніми галузями згідно з таблицею базового навчального плану. В її інваріантній частині цілком збережено як перелік освітніх галузей, так і обсяг годин на кожну з них.

 

Режим роботи закладу:

- мова навчання - українська;

- режим навчання - п'ятиденний;

- змінність - 2 зміни;

- початок занять - о 8.00 годині;

- тривалість навчального процесу під час уроків у початковій, основній та старшій школі:

 у 1-х класах –      35 хв.;

 у 2-4-х класах –   40 хв.;

 у 5-11-х класах – 45 хв.

-тривалість перерв :

між уроками  перерви по 10 хв. та одна велика – 20 хв. після четвертого уроку у школі ІІ-ІІІ ступенів. Після третього та четвертого уроків на першій зміні та після першого та другого уроків на другій зміні у школі І ступеня здійснюються великі перерви по 20 хвилин.  Завдяки цьому досягається оптимальна збалансованість між навчальною роботою та відпочинком учнів.

-реалізація варіативної складової здійснюється за допомогою факультативних, індивідуальних занять  та курсів за вибором.

 

Структура 2019/2020 навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2019/2020 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 1 вересня по 31  грудня,

ІІ семестр - з 13 січня по 29  травня.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

         осінні з 28 жовтня по 03 листопада,

зимові з 30 грудня по 12 січня,       

весняні з 30 березня по 05 квітня.

Вручення документів про освіту буде проведено орієнтовно для випускників 9-х класів 15 червня, 11-х класів – 25 червня.

Навчальні екскурсії та навчальну практику планується провести впродовж року.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул, зокрема, проведення для учнів 1 класу додаткових тижневих канікул; навчальну практику та навчальні екскурсії за рішенням закладу можна провести в інші терміни або впродовж навчального року.

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДАЧНЕНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №1 І-ІІІ СТУПЕНІВ БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2019/2020 Н.Р.

 

ІІ. ПОЧАТКОВА ШКОЛА

Робочий навчальний план для 1- 2-х класів складено за Типовим навчальним планом  для початкової школи з українською мовою навчання (за програмою Шияна Р.Б.), затвердженим наказом МОН України №268 від 21.03.2018 року.

 

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

 

1

 

2

Мови і літератури

Українська мова

5

5

Іноземна мова (англійська)

2

3

Математика

Математика

3

3

Природознавство

Я досліджую світ

7

8

Мистецтво

Музика

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Технології

Трудове навчання

-

-

Інформатика

-

-

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

3

3

Основи здоров’я

 

 

Разом

 

19 +3

21+3

 

Додаткові години:

1

1

 

на предмети:

 

 

Індивідуальні заняття

1

1

 

 

 

 

Гранично допустиме навантаження на 1 уч.

20

22

Всього фінансується

з бюджету

23

25

 

 

для 3-4-х класів складено  за  Навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання, затвердженим наказом МОН  України від 20.04.2018 року № 407 (таблиця 1)

 

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

 

 

 

3

4

Мови і літератури

Українська мова

7

7

Іноземна мова (англійська)

2

2

Математика

Математика

4

4

 

Природознавство

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

Мистецтво

Музика

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

1

1

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

3

3

Основи здоров’я

1

1

Разом

 

21+3

21+3

 

Додаткові години:

2

2

 

на предмети:

 

 

Індивідуальні заняття

1

2

 

Курс «Культура добросусідства»

1

 

 

Гранично допустиме навантаження на 1 уч.

23

23

Всього фінансується

з бюджету

26

26

           

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДАЧНЕНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №1 І-ІІІ СТУПЕНІВ БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2019/2020 Н.Р.

 

ІІІ. ОСНОВНА ШКОЛА

Робочий навчальний план для 5—9-х класів складено за  Навчальним планом  закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою, затвердженим наказом МОН України від 20.04.2018 року № 405  (таблиця 10).

Освітні галузі

Навчальні предмети

5

6

7

8

9

Мова і література

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

Англійська мова

3

2

2

2

2

Німецька мова

2

2

2

2

2

Зарубіжна  література

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

Естетична

культура

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

Природознавство

Природознавство

2

-

-

-

-

Географія

-

2

2

2

1,5

Біологія

-

2

2

2

2

Фізика

-

-

2

2

3

Хімія

-

-

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

Здоровя і

фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

 

Разом

25,5

+

3

 

27,5

+

3

29

+

3

29,5

+

3

31

+

3

 

Додаткові години:

2,5

3,5

3

3,5

2

 

на предмети

інваріантної складової

 

 

 

 

 

Російська мова

1,5

1,5

2

2

1

 

Курси за вибором

 

 

 

 

 

Етика

-

1

 

 

 

 

Факультатив

 

 

 

 

 

Розвиток мовлення

1

1

 

 

 

Сучасна  українська літературна мова

 

 

1

 

 

Практикум з правопису

української мови

 

 

 

1

1

Синтаксис простого речення

 

 

 

0,5

 

 

Гранично допустиме навантаження на 1 учня

28

31

32

33

33

 

Всього фінансується

з бюджету

28+3

31+3

32+3

33+3

33 +3

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДАЧНЕНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №1 І-ІІІ СТУПЕНІВ БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2019/2020 Н.Р.

ІV. СТАРША ШКОЛА

Робочий навчальний план для 10 -11 –х класів складено за  Навчальним планом для 10-11-х класів закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 20.04.2018 року № 408 (таблиці 2,3).У 10-11 класах із варіативної частини  виділити по 2 тижневі години на вивчення  української мови, української літератури, 1 годину зарубіжної літератури, 1 годину математики, по 1 тижневій годині  на факультатив з англійської мови та історії України (11 клас)  за рахунок додаткових годин, виділених на вивчення профільних предметів і спеціальних курсів.

 

 

Навчальні предмети

 

10 -А клас

Профільний рівень

 

10 -Б клас

Профільний рівень

 

11 клас

Профільний рівень

Українська мова

2

2

2

Українська література

2

2

2

Зарубіжна література

1

1

1

Іноземна мова (нгл..)

2

2

2

Історія України

1,5

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

Громадянська освіта

2

2

-

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

3

3

Біологія і екологія

2

2

2

Географія

1,5

1,5

1

Фізика і астрономія

3

3

4

Хімія

1,5

1,5

2

Фізична культура

3

3

3

Захист Вітчизни

1,5

1,5

1,5

Інформатика

1,5

1,5

1,5

Технології

1,5

1,5

1,5

Разом

27 + 3

27 + 3

26+3

Додаткові години:

8

8

9

на вивчення предметів

 

 

 

Українська мова

2

2

2

Українська література

2

2

2

Математика

1

1

1

Зарубіжна література

1

1

1

Факультативи:

 

 

 

Англійська мова (факультатив)

1

1

1

Українська мова „Орфографічний практикум”

1

1

1

Історія «Досліджуємо історію України»

 

 

1

Гранично допустиме навантаження на 1 уч.

33

33

32

Всього фінансується з бюджету

38

38

38