Підручники для школи

Дачненський ліцей №1 Дачненської сільської ради

 

Учнівське самоврядування

Інформація про роботу

учнівського самоврядування

в Дачненському ліцеї №1

Дачненської сільської ради

2022/2023 н.р.

 

З метою формування у підлітків правової культури, готовності жити в демократичній правовій державі, брати на себе соціальну та громадянську відповідальність у Дачненському ліцеї №1 Дачненської сільської ради діє добровільне об’єднання учнів 5-11 класів КРОК (країна розумних, організованих, кмітливих). Вищим законодавчим та виконавчим органом об’єднання є Рада Шкільної Палати. Головою об’єднання є Президент (Голова Ради Шкільної Палати) – учениця 11-А класу Байдюк Марія. Президент проводить збори Ради Шкільної Палати, організовує навчання радників Шкільної Палати, співпрацює з педагогом-організатором та заступником директора з виховної роботи. До складу Ради Шкільної Палати входять представники від 5 – 11 класів, серед яких обираються:

 • заступник Голови Ради  Шкільної Палати;
 • радник інтелектуального центру;
 • радник центру дисципліни і порядку;
 • радник центру здорового способу життя;
 • радник інформаційного центру;
 • радник центру молодіжного дозвілля;
 • радник шефського центру;
 • старостат

Президент та його радники організовують роботу центрів у класних колективах, координують їх діяльність. Вони проводять засідання, на яких приймають рішення, дають доручення, а потім контролюють, як виконана доручена справа.

Кожен центр має свою мету і чіткі завдання, які й визначають основні напрямки діяльності.

 

Інтелектуальний центр

Мета: забезпечення простору для ініціативи, творчості, самодіяльності учнів у навчально-пізнавальній діяльності

Завдання: допомагає розвитку раціональних методів навчальної діяльності учнів,

їхньої самоосвіти; брати участь у роботі  творчих об’єднаннь.

Центр дисципліни і порядку

Мета:  піклування про виховання у школярів свідомої дисципліни;

підтримування порядку в ліцеї.

Завдання: допомагати організації навчального процесу в ліцеї;

організовує товариську допомогу в навчанні (робота учнів-консультантів з різних предметів);

веде облік відвідування;

бореться з прогулами і запізненнями;

організовує чергування в ліцеї;

контролює якість чергування в класах;

стежить за дисципліною на перервах, за поведінкою учнів у мікрорайоні  ліцею;  пропагує норми культурної поведінки, правила етикету;

піклується про вироблення і підтримку традицій  життя  в ліцеї;

проведення всіх виховних заходів.

 

 

Шефський центр

Мета: організація шефської роботи; допомога у формуванні особистості згідно статутних вимог.

Завдання: контроль стану книжок;

організація розважальних ігор;

допомога вчителям у підготовці до свят, годин спілкування, підготовка

дидактичного матеріалу.

 

Центр здорового способу життя

Мета: пропагування здорового способу життя серед учнів/учениць; залучення учнів до активної діяльності у сфері спорту та туризму; організація роботи з профілактики й подолання шкідливих звичок; організація психологічної взаємодопомоги.

Завдання: піклування про створення спортивних секцій;

залучення до тренерської роботи батьків і старших школярів-спортсменів;

організація спортивних змагань у школі, участь команд у районних змаганнях;

організація спортивних вечорів, вікторин, зустрічей з відомими спортсменами;

реклама проведення спортивних змагань.

 

Інформаційний центр

Мета: вивчення громадської думки учнів про шкільне життя; створення інформаційного банку про життєдіяльність класних колективів;  рекламування діяльності центрів Шкільної Палати.

Завдання:  інформаційний центр об’єднань майбутніх журналістів, які збирають  інформацію про різні події життя в ліцеї, висвітлюють їх, випускають  газету, проводять конкурси стіннівок до визначених подій.

 

Центр молодіжного дозвілля

Мета:  організація змістовного дозвілля дітей і молоді з урахуванням їхніх інтересів; залучення дітей та підлітків на основі ініціативи до підготовки та проведення  творчих справ, дозвільних програм.

Завдання: піклується про естетичне виховання школярів, розвиток їхніх художніх здібностей, організовує роботу творчих гуртків і клубів, конкурси талантів, вечори відпочинку, зустрічі з працівниками культури і мистецтва;

виставки художньої творчості школярів (малюнки, вишивки, саморобки тощо);

інформує школярів про новини культурного життя села, влаштовує обговорення побаченого; рекомендує школярам радіо- та телепередачі з питань мистецтва  і культури;

бере участь у художньому оформленні ліцею.

Учнівське самоврядування в Дачненському ліцеї №1 Дачненської сільської ради має двоступеневу структуру – загальну і класну  - з чітким взаємозв’язком органів учнівського самоврядування класів із загальними, тобто перші мають підпорядковуватися останнім, а педагогічний колектив ліцею здійснює консультативне педагогічне керівництво органами учнівського самоврядування обох рівнів.

 

 

 

 

Директор ліцею                                               Олена Грабовенко

 

 

 

 

 

 

 

Статут республіки КРОК

Загальні положення

 1. Головною метою дитячої  організації  є розвиток духовності, соціальної активності учнів, виховання в них почуття власної гідності, надання учням можливості виявити себе у громадській діяльності та суспільному житті.
 2. Головні цілі:
  • сприяти виробленню в учнів почуття господаря  своєї долі
  • формувати вміння співпрацювати на принципах рівності та демократизму
  • виховувати громадянина, якому притаманне гармонійне поєднання духовного багатства, моральної чистоти та фізичної досконалості
  • розширювати  діапазон діяльності дорослих і дітей як членів єдиного колективу, створювати умови для їхньої співдружності, творчого пошуку.
 3. Діяльність органів правління має демократичний, гуманний характер і спрямована на формування у дітей національної свідомості, духовності, патріотизму, основ моральності, фізичної досконалості, працелюбності, вірності ідеям незалежної і соборної України.
 4. Дитяча  республіка КРОК взаємодіє з державними органами, громадськими об’єднаннями, трудовими колективами, які дотримуються демократичних принципів тісно співпрацюють з батьками дітей і підлітків
 5. У своїй діяльності дитяча організація КРОК керується основними законами:
 • Єдність слова і діла
 • Честь і совість
 • Дружба й товариство
 • Турбота та милосердя
 • Патріотизм та відданість                                         Положення

про президента дитячої республіки

 

 1. Президента  республіки обирають учні ліцею таємним голосуванням
 2. Президент дитячої республіки є головою учнівського колективу
 3. Президент є головою Ради міністрів
 4.  Президент має право:
  • пропонувати кандидатів у Раду міністрів
  • виносити на розгляд членів Ради міністрів питання, що турбують учнів ліцею
  • скликати учнівські конференції , засідання Ради міністрів
  • ухвалювати рішення, які не суперечать Статутові
  • влаштовувати заходи, які не змінюють суттєво річний навчально-виховний план
  • представляти інтереси учнів на засіданнях педагогічної ради та громадських організаціях
 5. Президент не має права передавати свої повноваження іншим особам
 6. Президент зобов’язаний:
 • дотримувати Статут дитячої  республіки
 • контролювати виконання Статуту
 • координувати роботу Ради міністрів
 • допомагати адміністрації здійснювати річний план роботи
 1. Повноваження Президента ліцею припиняються у разі:
 • відставки
 • імпічменту
 • закінчення ним ліцею

 

Положення

про Раду міністрів

 

Загальні положення

 • Рада міністрів є виконавчим органом дитячої республіки
 • Рада міністрів обирається на один навчальний рік і підзвітна учнівській конференції
 • Кількісний склад Ради становить 7 чоловік: Президент + 6 міністрів

 

Завдання і зміст роботи Ради міністрів

 • Головним завданням Ради міністрів є розвиток соціальної активності учнів, виховання в них почуття власної гідності, надання можливості практично виявити себе в громадській діяльності;
 • Рада міністрів організовує роботу дитячої  республіки, підсумовує роботу центрів за тиждень, семестр, рік;
 • Рада міністрів сприяє виконанню учнями Статуту.
 •  

Організація роботи Ради міністрів

 • Засідання Ради проводиться один раз на тиждень. На засіданнях міністри звітують про роботу центрів за тиждень
 • Рішення Ради міністрів постійно висвітлюються Центром преси та інформації на стенді „Життя в ліцеї”  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ПЛАН

   роботи  парламенту

  учнівського об’єднання «Крок»

  Дачненського ліцею № 1

  Дачненської сільської ради

  на 2022/2023 н.р.

   

   

   

   

   

   


           Мета: формування та розвиток лідерських якостей учнів/учениць, навичок ефективної  взаємодії,  виховання  творчої,  самостійної,  ініціативної особистості дитини.

   

  № з/п

  Заходи

  Термін

  Відповідальний

  Організаційна робота щодо самоврядування

  1

  Проведення виборів відповідальних за всіма напрямками роботи Парламенту у класах

  вересень

  2 тиждень

  Класні керівники

  2

  Проведення виборів президента, його заступника, радників центрів

  вересень

  Педагог-організатор

  3

  Визначення напрямків роботи та вироблення конкретних заходів у роботі парламентських центрів

  вересень

  Члени

  Парламенту

  4

  Планування роботи парламентських центрів

  вересень

  Президент

  5

  Проведення засідань  Парламенту

  2 рази на семестр

  Президент

  6

  Проведення засідань парламентських центрів

  2 рази на семестр

  Радники центрів

  7

  Збір інформації відповідальних за напрямки роботи Парламенту у класах

  протягом року

  Члени Парламенту

  8

  Участь у роботі Ради ліцею

  протягом року

  Президент, заступник

  9

  Проведення аналізу та підбиття підсумків роботи Парламенту протягом навчального року

  протягом року

  Президент

  Робота інтелектуального центру

  1

  Затвердження плану роботи центру протягом навчального року

  вересень

  2 тиждень

  Члени центру

  2

  Організація допомоги у веденні обліку відвідування учнями ліцею

  щоденно

  Члени центру

  3

  Допомога в організації предметних олімпіад, конкурсів, оглядів знань

  протягом року

  Члени центру

  4

  Участь у проведенні предметних тижнів

  протягом року

  Члени центру

  5

  Підсумки роботи центру

  травень

  Члени центру

  Робота інформаційного центру

  1

  Планування роботи центру

  вересень

  Члени центру

  2

  Оформлення  стіннівок

  щотижня

  Члени центру

  3

  Організація і проведення конкурсів малюнків, плакатів (за планом виховної роботи ліцею)

  протягом року

  Члени центру

  4

  Організація оперативних випусків стіннівок

   

  протягом року

  Члени центру

   

  5

  Допомога в оформленні стендів

  протягом року

  Члени центру

  6

  Підсумки роботи центру

  травень

  Члени центру

  Робота центру охорони здоров’я

  1

  Планування роботи центру

  вересень

  Члени центру

  2

  Організація контролю за виконанням санітарно – гігієнічних норм у приміщенні ліцею

  протягом року

  Члени центру

  3

  Оформлення стенду «Здоровий спосіб життя»

  жовтень

  Члени центру

  4

  Створення лекторської групи з метою пропаганди санітарно-гігієнічних знань серед школярів, здорового способу життя

  листопад

  Члени центру

  5

  Організація та проведення опитувань та анкетувань

  протягом року

  Члени центру

  6

  Допомога в організації   заходів з охорони здоров’я      (за планом виховної роботи ліцею)

  протягом року

  Члени центру

  7

  Аналіз та підбиття підсумків роботи центру протягом навчального року

  травень

  Члени центру

  Робота центру з організації дозвілля школярів

  1

  Планування роботи центру

   

  вересень

  Члени центру

  2

  Допомога в організації та проведенні оглядів-конкурсів, експозицій творчих робіт школярів (за планом)

  протягом року

  Члени центру

  3

  Організація  віртуальних екскурсій (за планом виховної роботи ліцею)

  протягом року

  Члени центру

  4

  Аналіз та підбиття підсумків роботи центру протягом навчального року

  травень

  Члени центру

  Робота центру дисципліни і порядку

  1

  Планування роботи центру

  вересень

  Члени центру

  2

  Допомога в організації чергування на перервах, контроль якості чергування класів

  протягом року

  Члени центру

  3

  Оформлення санітарного екрану ліцею

  щоденно

  Члени центру

  4

  Підведення підсумків санітарного стану класів

  щомісяця

  Члени центру

  5

  Проведення огляду-конкурсу

  «Кращий кабінет ліцею»

  жовтень

  квітень

  Члени центру

  6

  Організація контролю за збереженням  майна ліцею

  протягом року

  Члени центру

  7

  Участь у роботі Ради з профілактики правопорушень

   

  протягом року

  Члени центру

  8

  Аналіз та підбиття підсумків роботи центру протягом навчального року

  травень

  Члени центру

  Робота шефського центру

  1

  Планування роботи центру

   

  вересень

  Члени центру

  2

  Організація дозвілля молодших школярів (за планом виховної роботи ліцею)

   

  протягом року

  Члени центру

  3

  Організація шефської допомоги ветеранам. Операція «Милосердя»

   

  Члени центру

  4

  Аналіз та підбиття підсумків роботи центру протягом навчального року

  травень

  Члени центру

  Робота центру «Старостат»

  1

  Планування роботи центру

  вересень

  Члени центру

  2

  Проведення виборів класного активу та розподіл доручень

  вересень

  Члени центру

  3

  Оформлення класних куточків

  вересень

  Члени центру

  4

  Організація участі класу у шкільних і позашкільних виховних заходах, турнірах, інтелектуальних змаганнях, олімпіадах

  протягом року

  Члени центру

  5

  Контроль чергування у класі, дотримання дисципліни

  протягом року

  Члени центру

  6

  Аналіз та підбиття підсумків роботи центру протягом навчального року

  травень

  Члени центру


   

   

   

   

  ПЛАН

   роботи  парламенту

  учнівського об’єднання «Крок»

  Дачненського ліцею № 1

  Дачненської сільської ради

  на 2022/2023 н.р.

   

   

   


           Мета: формування та розвиток лідерських якостей учнів/учениць, навичок ефективної  взаємодії,  виховання  творчої,  самостійної,  ініціативної особистості дитини.

   

  № з/п

  Заходи

  Термін

  Відповідальний

  Організаційна робота щодо самоврядування

  1

  Проведення виборів відповідальних за всіма напрямками роботи Парламенту у класах

  вересень

  2 тиждень

  Класні керівники

  2

  Проведення виборів президента, його заступника, радників центрів

  вересень

  Педагог-організатор

  3

  Визначення напрямків роботи та вироблення конкретних заходів у роботі парламентських центрів

  вересень

  Члени

  Парламенту

  4

  Планування роботи парламентських центрів

  вересень

  Президент

  5

  Проведення засідань  Парламенту

  2 рази на семестр

  Президент

  6

  Проведення засідань парламентських центрів

  2 рази на семестр

  Радники центрів

  7

  Збір інформації відповідальних за напрямки роботи Парламенту у класах

  протягом року

  Члени Парламенту

  8

  Участь у роботі Ради ліцею

  протягом року

  Президент, заступник

  9

  Проведення аналізу та підбиття підсумків роботи Парламенту протягом навчального року

  протягом року

  Президент

  Робота інтелектуального центру

  1

  Затвердження плану роботи центру протягом навчального року

  вересень

  2 тиждень

  Члени центру

  2

  Організація допомоги у веденні обліку відвідування учнями ліцею

  щоденно

  Члени центру

  3

  Допомога в організації предметних олімпіад, конкурсів, оглядів знань

  протягом року

  Члени центру

  4

  Участь у проведенні предметних тижнів

  протягом року

  Члени центру

  5

  Підсумки роботи центру

  травень

  Члени центру

  Робота інформаційного центру

  1

  Планування роботи центру

  вересень

  Члени центру

  2

  Оформлення  стіннівок

  щотижня

  Члени центру

  3

  Організація і проведення конкурсів малюнків, плакатів (за планом виховної роботи ліцею)

  протягом року

  Члени центру

  4

  Організація оперативних випусків стіннівок

   

  протягом року

  Члени центру

   

  5

  Допомога в оформленні стендів

  протягом року

  Члени центру

  6

  Підсумки роботи центру

  травень

  Члени центру

  Робота центру охорони здоров’я

  1

  Планування роботи центру

  вересень

  Члени центру

  2

  Організація контролю за виконанням санітарно – гігієнічних норм у приміщенні ліцею

  протягом року

  Члени центру

  3

  Оформлення стенду «Здоровий спосіб життя»

  жовтень

  Члени центру

  4

  Створення лекторської групи з метою пропаганди санітарно-гігієнічних знань серед школярів, здорового способу життя

  листопад

  Члени центру

  5

  Організація та проведення опитувань та анкетувань

  протягом року

  Члени центру

  6

  Допомога в організації   заходів з охорони здоров’я      (за планом виховної роботи ліцею)

  протягом року

  Члени центру

  7

  Аналіз та підбиття підсумків роботи центру протягом навчального року

  травень

  Члени центру

  Робота центру з організації дозвілля школярів

  1

  Планування роботи центру

   

  вересень

  Члени центру

  2

  Допомога в організації та проведенні оглядів-конкурсів, експозицій творчих робіт школярів (за планом)

  протягом року

  Члени центру

  3

  Організація  віртуальних екскурсій (за планом виховної роботи ліцею)

  протягом року

  Члени центру

  4

  Аналіз та підбиття підсумків роботи центру протягом навчального року

  травень

  Члени центру

  Робота центру дисципліни і порядку

  1

  Планування роботи центру

  вересень

  Члени центру

  2

  Допомога в організації чергування на перервах, контроль якості чергування класів

  протягом року

  Члени центру

  3

  Оформлення санітарного екрану ліцею

  щоденно

  Члени центру

  4

  Підведення підсумків санітарного стану класів

  щомісяця

  Члени центру

  5

  Проведення огляду-конкурсу

  «Кращий кабінет ліцею»

  жовтень

  квітень

  Члени центру

  6

  Організація контролю за збереженням  майна ліцею

  протягом року

  Члени центру

  7

  Участь у роботі Ради з профілактики правопорушень

   

  протягом року

  Члени центру

  8

  Аналіз та підбиття підсумків роботи центру протягом навчального року

  травень

  Члени центру

  Робота шефського центру

  1

  Планування роботи центру

   

  вересень

  Члени центру

  2

  Організація дозвілля молодших школярів (за планом виховної роботи ліцею)

   

  протягом року

  Члени центру

  3

  Організація шефської допомоги ветеранам. Операція «Милосердя»

   

  Члени центру

  4

  Аналіз та підбиття підсумків роботи центру протягом навчального року

  травень

  Члени центру

  Робота центру «Старостат»

  1

  Планування роботи центру

  вересень

  Члени центру

  2

  Проведення виборів класного активу та розподіл доручень

  вересень

  Члени центру

  3

  Оформлення класних куточків

  вересень

  Члени центру

  4

  Організація участі класу у шкільних і позашкільних виховних заходах, турнірах, інтелектуальних змаганнях, олімпіадах

  протягом року

  Члени центру

  5

  Контроль чергування у класі, дотримання дисципліни

  протягом року

  Члени центру

  6

  Аналіз та підбиття підсумків роботи центру протягом навчального року

  травень

  Члени центру

   

   

   

  Заступник директора з виховної роботи                  Олена Гречана