Підручники для школи

Дачненський ліцей №1 Дачненської сільської ради

 

Управління

 

 

 Управління ліцеєм - це  забезпечення оптимального поєднання державних і громадських чин­ників  на основі врахування  думки педагогічної,  учнівської та батьківської громадськості й залучення до ухвалення управлінських рішень всіх учасників навчально-виховного процесу.

Мета управління:

- донести до громадськості суть ключових проблем сучасної освіти;

- показати, як ці проблеми вирішуються  в повсякденній життєдіяльності ліцею;

- викликати в громадськості позитивне сприйняття тих зусиль, яких докладає  школа для виконання своїх завдань, програм, планів;

-  установити з громадськістю взаємовигідні відносини, які стануть потужною моральною підтримкою як для педагогічного, так і для уч­нівського колективів.

       

  Завданнями державно-громадського управління в школі:

- реалізація законодавчо визначених прав педагогів, учнів, їх­ніх батьків на участь в управлінні школою (встановлення гнучкої рівноваги між запитами грома­ди та наданням освітніх послуг педагогічним колективом);

-  демократизація державного управління освітою;

-   задоволення потреб та інтересів всіх учасників освітнього процесу.

 

Основні принципи управління:

-  демократичності;

-  прозорості управлінських рішень;

-  колегіальності;

-  громадського обговорення важливих питань життя ліцею;

-  делегування повноважень та залучення громадськості до управ­ління ліцею;

-  звітності органів управління перед шкільною громадою та засновником.